Phòng Kinh Doanh Carillon 7 TTC Land: 0985 889 990


       DÒNG SẢN PHẨM CARILLON CỦA TTC LAND 

CARILLON  “AN CƯ - HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY”

Carillon - Một sản phẩm của TTC LAND 

Hotline Phòng Kinh Doanh TTC Land: 0985 889 990


charmingtonlapointe 

Căn hộ Carillon 7 Tân Phú
Carillon 5

Căn hộ Carillon 6 Tân Phú

Carillon5-Apartment 

Căn hộ Carillon 5 Tân Phú

 Carillon 3 

Căn hộ Carillon 3 Tân Bình

 Carillon 2 

Căn hộ Carillon 2 Tân Phú

 Carillon-Apartment

Căn hộ Carillon Tân Bình


SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC

Chiến lược phát triển TTC Land 2015 – 2020 là tập trung phát triển sản phẩm với mục tiêu tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Cụ thể hóa cho chiến lược này TTC Land  đã, đang và sẽ tập trung phát triển 3 dòng sản phẩm đáp ứng 3 phân khúc khách hàng trung bình, trung bình khá và cao cấp với 3 dòng sản phẩm Carillon, Jamona và Charmington
sky villas jamona

Dòng sản phẩm Jamona

charmington tan son nhat plaza

Dòng sản phẩm charmington

Carillon-Apartment

Dòng sản phẩm Carillon