Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM chính thức được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập 3 quận: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Với diện tích quy hoạnh tự nhiên 211,56 km2, quy mô dân 1.013.795 người. Chiều ngày 9/12/2020 tại phiên họp thứ 51 Ủy ban Thường vụ quốc hội, đã thông qua nghị quyết về thu xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, đi vào hoạt động thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM với tỷ lệ chấp thuận 100%.
Thành phố Thủ Đức với diện tích quy hoạnh tự nhiên 211,56 km2; quy mô dân 1.013.795 người. TP Thủ Đức giáp quận 1, Quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.
Thành Phố Thủ Đức bao gồm 34 phường, gồm: phường An Khánh, phường An Lợi Đông, phường An Phú, phường Bình Chiểu, Bình Thọ, phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây, phường Cát Lái, phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Phú, phường Linh Chiểu, phường Linh Đông, phường Linh Tây, phường Linh Trung, phường Linh Xuân, phường Long Bình, phường Long Phước, phường Long Thạnh Mỹ, phường Long Trường, phường Phú Hữu, phường Phước Bình, phường Phước long A, phường Phước Long B, phường Tam Bình, phường Tam Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, phường Tăng Nhơn Phú B, phường Tân Phú, phường Thảo Điền, phường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thủ Thiêm, phường Trường Thạnh, phường Trường Thọ.
Uỷ ban Thường vụ QH quyết định giải thể Toàn án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức và thành lập và đi vào hoạt động TANDTC, Viện Kiểm sát nhân dân Thành Phố Quận Thủ Đức.

Sắp xếp lại đơn vị hành chính thành phố

Cùng với sự thành lập thành phố Thủ Đức, việc bố trí những cơ quan hành chính sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, những cơ quan hành chính cấp xã thuộc quận 3 được bố trí như sau: thành lập P. Võ Thị Sáu trên cơ sở nhập toàn bộ 0,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.263 người của P. 6; tổng thể toàn bộ 0,92 km2 diện tích tự nhiên, 12.595 người của Phường 7 và toàn bộ 0,40 km2 diện tích tự nhiên, 16.877 người của Phường 8. sau khi thành lập, P Võ Thị Sáu có 2,20 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên và mô hình dân số 36.735 người.
Tương đương, việc thu xếp các cơ quan hành chính cấp xã thuộc quận 4 được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở nhập tổng thể 0,16 km2 diện tích tự nhiên, 5.114 người của phường 5 vào Phường 2. sau khi nhập, phường 2 có 0,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.039 người. Nhập tổng thể toàn bộ 0,42 km2 diện tích tự nhiên, 7.328 người của phường 12 vào phường 13. sau khi nhập, Phường 13 có 0,85 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.530 người. sau lúc sắp xếp, quận 4 có 13 Phường.
Các cơ quan hành chính cấp xã thuộc quận 5 được thu xếp trên cơ sở nhập toàn bộ 0,19 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên, 10.943 người của phường 15 vào phường 12. sau khi nhập, phường 12 có 0,57 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên và mô hình dân số 17.312 người. Sau khi sắp xếp, quận 5 có 14 phường.
Ở quận 10, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thực thi trên cơ sở nhập toàn bộ tổng thể 0,10 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên, 6.075 người của Phường 3 vào P 2. Sau lúc nhập, Phường 2 có 0,30 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên và mô hình dân số 24.866 người. quận 10 có 14 Phường sau sáp nhập.
Tại Phú Nhuận, nhập toàn bộ tổng thể 0,16 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên, 6.859 người của P. 12 vào Phường 11. Sau khi nhập, Phường 11 có 0,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.522 người. Nhập tất cả 0,15 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên, 7.172 người của Phường 14 vào Phường 13. Sau lúc nhập, Phường 13 có 0,29 km2 diện tích quy hoạnh tự nhiên và mô hình dân số 16.609 người. sau lúc bố trí, quận Phú Nhuận có 13 Phường.
Như vậy, TPHCM có 22 đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 312 đơn vị chức năng hành chính cấp xã, gồm 58 xã, 249 Phường và 5 thị trấn.